Fiecare început de an aduce schimbări de interes pentru angajatori în ceea ce privește procesul de salarizare și 2016 nu face excepție. Modificări ale nivelului deducerilor personale, ale cotei de cheltuieli sociale, precum și alte schimbări legislative impactează direct procesul de salarizare.

1) Potrivit Legii nr. 340/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

2) Aceeași lege prevede că, pentru anul 2016, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

3) Un alt aspect de interes și mult discutat la sfârșitul anului 2015 privește salariul de bază minim brut pe țară. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 1017/2015, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilește că începând cu data de 1 mai 2016, salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi de 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 7,382 lei/oră.

4) Deducerea personală: Impozitul pe venitul din salarii va ramâne la aceeași cotă, respectiv 16%, însă se modifică deducerile personale de care beneficiază salariații. Astfel, noul Cod Fiscal statuează că deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv (până la 1.000 lei inclusiv – în 2015), astfel:

  • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 300 lei;
  • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 400 lei;
  • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 500 lei;
  • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 600 lei;
  • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

5) Cheltuielile sociale: Cota de cheltuieli sociale crește de la 2%, în 2015, la o cotă de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

6) Referitor la acordarea cadourilor, noul Cod Fiscal prevede următoarele: „cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.”

7) Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 și primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajații proprii, nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 și primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajați sunt deductibile la calculul impozitului pe veniturile din salarii în limita a 400 euro anual;

Cheltuielile efectuate în numele unui angajat la schemele de pensii facultative și cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, sunt deductibile pentru societate în limita a 400 euro/participant/an pentru fiecare dintre cele 2 cheltuieli.

8) Contribuții sociale datorate de angajator în anul 2016 vor rămâne la nivelul acelorași cote din 2015, respectiv:

a) Cotele de contribuție de asigurări sociale pentru 2016 sunt:

  • pentru condiții normale de muncă – 15,8%;
  • pentru condiții deosebite de muncă – 20,8%;
  • pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă – 25,8%;

b) Contribuțiile la somaj – 0,5%
c) Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate- 5,2%
d) Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – 0,85%
e) Cota de contribuție la fondul de garantare a creanțelor salariale – 0,25%
f) Cota de contribuție de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – între 0,15% și 0,85% diferențiată în funcție de clasa de risc, conform legii;
g) Cota de contribuție la fondul de handicap – conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.