Istoric

Sindicatul SANITAS Constanţa s-a constituit reunind, în baza liberului consimţământ, mai intai, asistenţi medicali şi personal auxiliar, iar ulterior toate categoriile de personal din reţeaua sanitară, de ocrotire şi asistenţă socială, de stat sau particulară, precum şi din alte reţele paralele, din activitati şi servicii conexe actului medical, indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice, religie şi vârstă, în conformitate cu legea.

Sindicatul SANITAS Constanţa este o organizaţie sindicală cu caracter socio-profesional, independentă faţă de patronat/administraţie, organele de stat, justitie, partidele politice sau orice altă organizaţie. Sindicatul SANITAS Constanţa este MEMBRU al Federaţiei SANITAS din România şi al Uniunii Judetene C.N.S.L.R. „FRATIA”  Constanţa. Sindicatul SANITAS Constanţa este persoană juridică conform Sentinţei Civile nr.47 din 13.02.1990.