Federația SANITAS continuă să dezvăluie cum se aplică, în practică, prevederile Legii 153/2017 și de ce am ales să protestăm acum, până nu e prea târziu.
Apariția Legii 153/2017 a fost prezentată de către reprezentanții Guvernului – și în special de către Ministrul Muncii – ca pe un mare triumf al actualei guvernări. Din perspectiva lor, sistemul de sănătate este sectorul cu cele mai mari beneficii, regina bugetarilor…

Noi, SANITAS, spunem că în acest moment, este imposibilă elaborarea și aprobarea unui Regulament de sporuri aplicabil și echitabil pentru toți angajații din sistemul sanitar, din următoarele motive:
● Așa cum am arătat în Episodul 1, păstrarea, în Legea-cadru 153/2017, a plafonului de 30% aferent sporurilor şi celorlalte elemente salariale face imposibilă acordarea sporurilor pentru condiții de muncă. Conform propriilor calcule, Ministerul Sănătății rămâne doar cu o marjă de 1% pentru acordarea sporurilor pentru condițiile grele, vătămătoare, nocive, etc. denumite generic condiții specifice de muncă. Fără o corecție a prevederilor din Legea-cadru, este inutilă elaborarea regulamentului de sporuri pentru familia ocupațională Sănătate – Asistenţă socială!

• În forma actuală a Legii – cadru, personalul nemedical (tehnic, administrativ şi de deservire) este exclus din categoria personalului care poate beneficia de sporuri pentru condiții de muncă; prevederile legale se referă doar la personalul de specialitate medico-sanitar nu și la cel de deservire (așa cum se face în celelalte sectoare de activitate, unde este nominalizat întregul personal!)
• Legiuitorii au avut grijă să stabilească numai plafonul maxim pe care îl are la dispoziție Ministerul Sănătății pentru acordarea sporurilor și a celorlalte elemente salariale! Însă au ignorat necesitatea logică a unui plafon minim! Lipsa lui permite angajatorului să aloce procente nesemnificative pentru sporuri (de ex. 1% pentru condiţii grele de muncă!)
SANITAS cere stabilirea prin lege a unui plafon minim, astfel încât aplicarea efectivă a sporurilor să nu fie lăsată la liberul arbitru al angajatorilor, dar şi pentru păstrarea unei minime protecţii a salariaţilor!

Dacă argumentele SANITAS ți se par corecte, SEMNEAZĂ PETIȚIA ON-LINE PENTRU DECLANȘAREA GREVEI GENERALE!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *