Proiectul Ordonanței de urgență privind salarizarea a fost definitivat, la presiunile sindicatului SANITAS. Cele mai mari creșteri de salarii sunt în domeniul sanitar. Astfel, în sănătate este stabilită o creștere suplimentară pentru debutanți de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanților, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate, dar și introdus un sistem de premiere bazat pe performanță.

Sistemul de premiere bazat pe performanță pentru personalul din sistemul sănătate, precum și pentru personalul didactic și didactic auxiliar va fi introdus începând cu luna ianuarie 2017, astfel:
a) ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii criteriilor de performanță
b) criteriile de performanță se vor elabora de către Ministerul Sănătății și, respectiv, Ministerul Educației
c) sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Rezerva de performanță de 2% nu poate fi utilizată în absența cadrului de evaluare a performanței menționat mai sus.

Draftul proiectului poate fi descărcat de aici: text-oug-salarizare-cu2edu-17-05-final

Normele de fundamentare pot fi descărcate de aici: Note de fundamentare-OUG-salarizare-17-05-2016

Grilele de salarizare pot fi descărcate de aici: 2016-05-17-anexa1a_proiect-oug
2016-05-17-anexa2-proiect-oug