Sesizăm o altă anomalie a proiectului legii salarizării unitare și anume:
În proiectul de lege apare majorarea salariului cu 7,5% pentru “medic-inspector, farmacist-inspector, psiholog-inspector“ aplicare care ar duce la o diminuare a veniturilor funcționarilor publici cu atribuții de control din D.S.P.-uri.
Facem precizarea că în Legea 250/2016 este prevăzută o creștere a salariului cu 12,5% pentru “Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector (referent) care exercită atribuții de control în sănătate publică – direcția de sănătate publică“ iar noi solicităm ca această prevedere să fie menținută și chiar extinsă prin următoarea formulare “Funcționarii publici care exercită atribuții de control în sănătate publică – direcția de sănătate publică“, păstrându-se creșterea de 12,5%.
Atribuțiile de control sunt exercitate de întreaga echipă iar aceste prevederi încalcă principiile enunțate în acest proiectul de lege la art. 6 b) “principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție.“ și la art. 6 c) “principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;.
Inspectorii sanitari de stat au aceleași atribuții și aceeași fisă a postului chiar dacă la bază sunt medici, farmaciști, psihologi sau asistenți medicali de igienă care sunt absolvenți de studii superioare de profil și au promovat pe funcții inspectorii sanitari de stat în cadrul unității.
Această categorie este deja discriminată în raport cu colegii din cadrul Serviciului de Supraveghere a Stării de Sănătate a Populației supraveghere (medici și asistenți) care vor avea salarii de cel puțin două ori mai mari de la 01.01.2018, în situația în care funcționarii publici de la Serviciul de Control în Sănătate „vor beneficia de creșteri” sub 10%.
Aceste anomalii sunt dublate de intenția guvernanților de a “trece“ DSP-urile la Consiliile Județene, acțiune care ar duce la afectarea extrem de gravă a SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA.
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI, INTERVENȚIA ÎN FOCARE, AUTORIZAREA SANITARĂ și CONTROLUL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ sunt atribuții de bază ale Ministerului Sănătății care trebuiesc APLICATE UNITAR (să privim cu foarte mare atenție ce se întâmplă astăzi cu EPIDEMIA DE RUJEOLĂ și ne putem închipui ce dezastre se pot întâmpla în viitor).

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA