Comisia pentru medici din cadrul Federaţiei SANITAS s-a întrunit pentru a analiza proiectul O.U.G. de modificare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea bugetarilor şi pentru a decide asupra unor probleme organizatorice şi de funcţionare.

Prima concluzie a colegilor noştri este că proiectul de ordonanţă nu respectă întru totul promisiunile pe care reprezentanţii Guvernului le-au făcut în cadrul şedinţei Consiliului Naţional SANITAS din data de 26 octombrie, în sensul că se menţine obligativitatea impusă medicilor (prin Legea 153/2017) de a efectua gărzi obligatorii în limita a 48 de ore pe săptămână.

Membrii Comisiei pentru medici au convenit că este necesară redactarea, în perioada imediat următoare, a unui memoriu adresat premierului României şi ministrului Sănătăţii, în vederea eliminării acestei obligativităţi.

Argumentele în favoarea acestei cereri ţin atât de cadrul juridic aplicabil la nivelul Uniunii Europene, cât şi de specificul profesiei de medic.

Statutul României de ţară membră UE impune respectarea Directivei 88 din 2003 care stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate privind organizarea timpului de lucru al angajaţilor. Prevederile europene vizează timpul de lucru maxim şi pauzele, perioadele minime de repaus zilnic şi săptămânal, concediul anual precum şi alte aspecte legate de munca de noapte şi munca în ture.

Sunt stabilite obligativităţi clare ale angajatorului precum asigurarea perioadei minime de repaus de 11 ore consecutive la fiecare 24 de ore sau existenţa unui timp de pauză în orice zi de lucru care depăşeşte şase ore. Însă aceeaşi Directivă stabileşte clar că specificul muncii în anumite domenii de activitate şi profesii justifică derogări de la aplicarea acestei legislaţii: sunt menţionate domeniile care presupun activitate continuă – spitale, aeroporturi, activităţi de securitate şi supraveghere etc. Aşadar, nu poate fi invocată legislaţia europeană pentru a impune o creştere a normei de muncă pentru medici.

#împreunăsuntemmaiputernici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *