Anomalii ale legislaţiei privind salarizarea – ep. I

Vă invităm să urmăriţi toate acţiunile şi măsurile pe care Sindicatul Sanitas Constanţa le-a luat în ultimele luni pe aceasta temă!

Legislaţia de salarizare a personalului bugetar din unităţile sanitare şi de asistenţă socială a devenit după anul 2010 extrem de stufoasă, ambiguă, lăsând loc la multe interpretări motiv pentru care aplicarea acesteia se face neuniform şi creează inechităţi salariale.
Legea nr. 250/2016 privind ,,aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, nu a făcut excepţie.

Atunci am semnalat  erori de încadrare a personalului cât şi categorii de persoane omise: 

 1. La asistenţa socială, funcţionarii publici au fost omişi din grilă motiv pentru care nu se regăsesc următoarele funcţii:
Nr. crt. Funcţia Studii
1 Director General S
2 Director S
3 Auditor superior I S
4 Inspector specialitate I A S
5 Inspector principal S
6 Inspector superior S
7 Inspector asistent S
8 Inspector debutant S
9 Referent I A M
10 Referent I A SSD
11 Referent superior M
12 Referent principal M
13 Referent asistent M
14 Referent debutant M
15 Referent specialitate superior SSD
16 Consilier asistent S
17 Consilier principal S
18 Consilier superior S
19 Consilier juridic asistent S
20 Consilier juridic principal S
21 Consilier juridic superior S
22 Şef serviciu S
23 Şef birou M/S
24 Şef formaţie muncitori M/G
25 Asistent medical şef PL/SSD
26 Administrator M
27 Secretar dactilograf M
28 Casier M
29 Magaziner M
30 Paznic / portar G/M
31 Muncitor calificat şofer M
32 Muncitor calificat lucrător comercial M
33 Muncitor calificat bucătar III G/M
34 Muncitor calificat I G/M
35 Muncitor calificat II G/M
36 Muncitor calificat III G/M
37 Muncitor calificat IV G/M
38 Muncitor necalificat G/M
 1. La unităţile sanitare clinice, salariile aferente funcţiilor de conducere (medic şef, farmacist şef, şef birou) sunt mai mici decât ale personalului de execuţie la gradaţia maximă.
 2. Nu mai există la personalul TESA funcţia de tehnician/contabil cu studii PL (funcţie ce există în Legea 125/2005), motiv pentru care personalul încadrat în acest moment cu studii superioare trebuie să fie retrogradat (în acest moment există tehnicieni de aparatură medicală care şi-au completat studiile).
 3. În grila de la U.P.U. au fost introduşi chimiştii, biologii, etc., dar au fost create situaţii cel puţin ciudate în sensul că biologul debutant şi biologul principal au salariile mai mari decât omologii din unităţile clinice, iar biologul şi biologul specialist au salariile mai mici decât omologii din unităţile clinice.
 4. La unităţile sanitare neclinice am depistat următoarele:
 • Asistentul șef pe unitate la unitățile sub 400 paturi nu apare trecut în lege, cu toate că această funcție există și este mai mult decât necesară. O regăsim strict la serviciile de ambulanță.
 • Salariul unui șef de secție ATI/CPU este mai mic decât al unui medic primar (5500 lei față de 5987 lei).
 • Subinginerul și garderobierul nu sunt trecuți în grila de salarizare.
 • Salariul unui șef de birou este doar cu 3,3% mai mare decât al unui economist IA (3459 lei față de 3345 lei).

Publicat pe 5 ianuarie 2017 aici : Clarificări aplicare Lege 250/2016

Atunci am solicitat corectarea erorilor acestei legi:

Sindicatul SANITAS Constanța a primit numeroase mesaje prin care sunt sesizate disfuncționalitățile și omisiunile Legii 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În urma analizării acestor mesaje am constatat că multe din problemele semnalate sunt întâlnite la nivelul întregii țări motiv pentru care le-am colectat în acest material care va fi trimis conducerii Federației Sanitas pentru prezentare spre rezolvare Guvernului României.

 1. Funcţiile de conducere (medic-şef, şef-serviciu, şef-birou, etc.) au prevăzut în lege un salariu de încadrare mai mic decât personalul din subordine:
Funcție Salar Iulie 2016 Salar August 2016 Salar Decembrie 2016 Creșterea acordată
MEDIC SEF 4940 5550 5550 610
MEDIC PRIMAR 4193 5105 5616 1493
ȘEF SERVICIU 3206 4212 4212 1006
ȘEF BIROU 3190 3459 3459 266
ING,ECONOMIST IA, CONSILIER JR 2750 2750 3520 770

Propunem ca salariul de încadrare al medicului șef de secție să fie reprezentat de salariul la gradația maximă din grila specifică pregătirii profesionale la care să se adauge o indemnizație de conducere de 20%.

La șef serviciu facem aceeași propunere: la salariul de încadrare corespunzător funcției la gradația maximă din grila specifică pregătirii profesionale (inginer, economist, consilier juridic) să se adauge o indemnizație de conducere de 20%, iar pentru seful de birou aceeași procedură cu adăugarea unei indemnizații de 18%.

 1. La anexa I.1 este prevăzută ca o noutate creșterea salariului de bază cu 15% (indemnizație de conducere) și pentru asistentul medical coordonator dar medicul coordonator nu beneficiază de această prevedere.

            Propunem aplicarea unitară a acestei prevederi în sensul aplicării acestei indemnizații de conducere și medicului coordonator.

 1. La punctul 4 din Legea nr. 250 sus menționată se prevede:

(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).

Propunem eliminarea excepţiei de la pct. (62) în sensul în care sporurile pentru specialităţile oncologice şi arşi să fie aplicate la salariul din grilă.

 1.  Nu sunt prevederi clare privind modul de acordare a sporului de doctorat, spor viză CFP, etc.

            Propunem clarificarea acordării acestor sporuri în sensul precizării că aceste sporuri se aplică la salariul de bază prevăzut grilă.

 1. La Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”, capitolul I pct. a.1 “Unități clinice” asistentul medical debutant cu studii postliceale gradația 0 are salariul de bază de 2628 lei iar la gradația 5 are salariul de bază de 2027 lei;

Propunem scăderea salariul de bază al asistentului medical debutant cu studii postliceale gradația 0 de la 2628 lei la 1628 lei pentru a respecta proporțiile între treptele salariale.

 1. La Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”, capitolul I pct.a.3 “Servicii de ambulanță, compartimente de primiri urgențe: UPU-SMURD, ATI/TI…” asistentul medical cu studii postliceale are salariul de bază mai mare decât asistentul medical cu studii superioare:
Gr 0 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5
As med. S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
As. med PL 2142 2303 2418 2539 2602 2667


Propunem corectarea acestor erori cu respectarea proporțiile între categoriile profesionale conform studiilor absolvite.

 1.  Anumite categorii profesionale din unitățile sanitare (ex: preoții, subinginerii, garderobierii, bucătari, ș.a.) nu sunt trecuți în anexele Legii 250/2016, deși sunt prevăzute în Legea 284/2010 (lege care este în vigoare la aceasta dată) ceea ce duce la apariția de noi inechități salariale între salariații aceleiași instituții.

Propunem corectarea acestor erori prin adăugarea la anexele Legii 250/2016 a acestor categorii profesionale.

 1. În grila de la U.P.U. au fost introduşi chimiştii, biologii, etc., dar au fost create situaţii cel puţin ciudate în sensul că biologul debutant şi biologul principal au salariile mai mari decât omologii din unităţile clinice, iar biologul şi biologul specialist au salariile mai mici decât omologii din unităţile clinice.

Propunem corectarea acestor erori de către legiuitor.

 1. Mediatorii sanitari au fost omiși din grilele de salarizare a Legii 250/2016.

Propunem corectarea acestor erori prin completarea grilelor Legii nr. 250/2016 cu toate categoriile de personal omise.

 1. Anumite categorii profesionale din unitățile de asistență socială au fost omise din grilele de salarizare a Legii 250/2016 (ex: aproape toți funcționari publici cu excepția directorilor, categorii de personal contractual și administrativ).

Propunem corectarea acestor erori prin cuprinderea funcționarilor publici, a întregului personal contractual și a personalului administrativ din cadrul D.G.A.S.P.C.-urilor, a D.A.S.-urilor și a S.P.A.S.-urilor în grilele de salarizare a Legii nr. 250/2016 prin adăugare la punctul 4. Alte funcţii comune din sistemul sanitar, a sintagmei “și de asistență socială”, iar subpunctele A și C să fie completate cu “și unităţi de asistenţă socială/ centre rezidențiale cu sau fără personalitate juridică”.

 1. Anumite categorii profesionale din unitățile de asistență sociala (ex: bucătari, șoferi) nu sunt trecuți în anexele Legii 250/2016, deși sunt prevăzute în Legea 284/2010 producând inechități între salariații aceleiași instituții.

Propunem corectarea acestor erori prin adăugarea la anexele Legii 250/2016 a acestor categorii profesionale.

 1.  Lipsa ierarhiei salariilor de bază ale directorilor din cadrul D.G.A.S.P C., funcționari publici (director general, director executiv, etc), existența unei diferențe nesemnificative între salariul Directorului D.G.A.S.P C și cel al unui Șef Centru, astfel că retribuția unui Șef Centru- salariul de bază nu este justificabilă raportat la activitatea care o desfășoară/ responsabilități etc.

Propunem regândirea salarizării acestor funcții în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile funcțiilor.

 1. Educatorul sanitar cu studii S din grila pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică are salariul mai mic decât al educatorului sanitar cu studii SSD.
Funcția Gr 0 Gr 1 Gr 2 Gr 4 Gr 5
Educator S 2020 2172 2280 2394 2454
Educator SSD 2141 2302 2417 2537 2601


Propunem corectarea acestor erori cu respectarea proporțiile între categoriile profesionale conform studiilor absolvite.

 1. La Anexa I – Familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”, capitolul I pct. 4 “ Alte funcţii comune din sistemul sanitar”, subpunctul B. Unităţi de informatică din unităţi clinice, salariile corespunzătoare funcției de analist, programator, inginer de sistem cu studii superioare sunt mai mici decât salariile existente în plată si foarte apropiate de salariile altor funcții cu studii medii.

Propunem corectarea acestor erori și salarizarea acestei categorii profesionale în conformitate cu nivelul studiilor și cu importanța acestor profesioniști în buna funcționare a unităților sanitare.

 1. Nu mai există la personalul TESA funcţia de tehnician/contabil cu studii PL sau SSD (funcţii ce există în Legea 125/2005), motiv pentru care personalul încadrat în acest moment cu studii superioare trebuie să fie retrogradat (în acest moment, în unele unități, există tehnicieni de aparatură medicală care şi-au completat studiile).

Propunem includerea în grila personalului tehnico-administrativ a funcţiei de tehnician/contabil cu studii PL sau SSD.

 1. Muncitorul calificat din unitățile clinice are salariul mai mic decât muncitorul calificat din unitățile neclinice.
Funcția Unitatea Gr 0 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5
Muncitor calificat I clinic 1510 1623 1704 1790 1834 1880
Muncitor calificat I neclinic 1570 1688 1772 1861 1907 1955
Muncitor calificat II clinic 1448 1557 1634 1716 1759 1803
Muncitor calificat II neclinic 1400 1505 1580 1659 1701 1743
Muncitor calificat III clinic 1380 1484 1558 1636 1676 1718
Muncitor calificat III neclinic 1380 1484 1558 1636 1676 1718
Muncitor calificat IV clinic 1344 1445 1517 1593 1633 1674
Muncitor calificat IV neclinic 1344 1445 1517 1593 1633 1674


Propunem corectarea acestor erori.

 1. Funcția de conducere de șef atelier este prevăzută numai pentru studii superioare, deși Criteriile privind angajarea si promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar aprobate prin Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea…., prevăd ca acest post poate fi ocupat și de către persoane cu diploma de bacalaureat, așa cum este ocupat în prezent. Pentru aceste situații Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 15 alin. (3) si (4) următoarele:

(3) Persoanele care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, diminuat cu 10 clase de salarizare.(25% diminuare).

(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcţii în condiţiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, în cazul în care condiţiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite.”

Aceasta funcție a fost prevăzută astfel și în O.U.G. nr. 20/08.06.2016.

Propunem corectarea acestor omisiuni.

 1. În privința manierei de aplicare a prevederilor Legii 250/2016 salarizarea personalului din aceași unitate sanitară se aplică diferențiat în sensul că pentru personalul sanitar și auxiliar din unitățile sanitare salarizarea se aplică retroactiv, începând cu 01.12.2016, iar pentru personalul tehnico-administrativ, prevederile legii se aplică începând cu data intrării în vigoare a legii, respectiv 24.12.2016, conform art. 32 ,,Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «SĂNĂTATE» la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.”, ceea ce crează inechități în rândul salariaților din aceeași unitate sanitară.

Propunem corectarea acestei inechități prin reformularea art. 32 în sensul introducerii în acest articol și a personalului tehnico-administrativ.

 1.  Legea 250/2016 nu rezolvă problema diferențelor salariale foarte mari între asistenții medicali cu forme de pregatire diferită (studii superioare – 4 ani, superioare de scurtă durată – 3 ani și studii postliceale – 3 ani), dar cu atribuții și fișa postului identice.

Propunem corectarea acestor disfuncționalități prin modificarea mai multor acte legislative cum ar fi: Legea unică de salarizare a personalului bugetar, Legea exercitării profesiei de asistent medical, șa. astfel încât diferențele salariale între funcții să nu fie mai mari de 7%.

 – Aceasta este una din revendicările prioritare ale Federației SANITAS. Întocmirea de fișe de post diferite era și este atribuția strictă a OAMMRG-ului și opiniez că este nevoie să forțăm această decizie.

 – De asemenea am solicitat MS și Ministerului Învățământului instituirea unei singure forme de școlarizare pentru asistenții medicali, cerând desființarea școlilor postliceale care au decăzut în ultimul hal acceptând inclusiv absolvenți de liceu fără bacalaureat.

   In anii trecuți ne-am lovit de obtuzitatea și de interesul contrar al anumitor decidenți dar, nu renunțăm și toate aceste solicitări le reluam în 2017.

 Publicat pe 9 ianuarie 2017 aici : Solicitare corectare omisiuni Legea 250/2016

Acţiunile şi măsurile vor continua, succesul nostru depinzând în mare măsură de gradul de aderenţă ale membrilor de sindicat la aceste acţiuni!  Protestele nu s-au terminat!

Împreună suntem mai puternici!