A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 693/8.08.2018 HOTARAREA GUVERNULUI nr. 589 din 08.08.2018 privind modificarea şi completarea HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare Sănătate şi asistenţă socială.

În urma acțiunilor și presiunilor Federației Sanitas personalul auxiliar din creșe va beneficia de sporuri și a fost eliminată sintagma “de specialitate” de la Anexa 9 cap I A și B și cap V B astfel încât întreg personalul din asistență socială va beneficia de sporuri.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !