Sporurile nu se acordă pentru complexitatea și intensitatea actului medical și nici pentru niște competențe suplimentare, ci pentru condiții de muncă. Conform legislației în vigoare Ordinul 547/2010, prevederi care sunt preluate și de proiectul hotărârii de guvern:
ART. 5
(1) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase şi condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă potrivit buletinelor de determinare prin expertizare sau, după caz, a buletinelor de determinare a locurilor de muncă, eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza următoarelor criterii:
a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă;
b) gradul de creştere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective;
c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.
(2) Buletinele de determinare prin expertizare sau, după caz, buletinele de determinare a locurilor de muncă se eliberează de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi se comunică inspectoratelor teritoriale de muncă, care analizează măsurile propuse şi/sau implementate pentru normalizarea condiţiilor de muncă;
ART.6
La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere următoarele criterii:
a) riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;
b) solicitarea nervoasă;
c) indicii de morbiditate.
ART.7
La acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase, condiţii periculoase sau vătămătoare s-au avut în vedere următorii factori care determină încadrarea locului de muncă în una dintre cele trei categorii:
a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;
e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;