Proiectul legii salarizării unitare a generat nemulțumiri în rândurile membrilor de sindicat Sanitas. Această lege ar fi trebuit să rezolve inechităţile salariale din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială, dar de fapt generează alte discriminări, mult mai grave.
La articolul 25 este prevăzut:
Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi
(1)       Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz.
(2)       Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută de alin. (1), se includ și drepturile prevăzute in Anexa II, Capitolul II, art. 2 alin. (1) si art. 3 din prezenta lege.
Incluzând în această limită medie de 30% pe ordonator de credite, a acestui amalgam de drepturi și sporuri (indemnizația de hrană, prime de vacanță anuale, premii de excelență lunare, spor de 100% din salariul de bază acordat pentru lucrul în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale, tariful orar pentru gărzile în afara normei legale și a programului de lucru normal, sporul pentru gărzi, indemnizația lunară pentru titlul ştiinţific de doctor), suma rămasă pentru sporurile privind condițiile de muncă este extrem de mică, aproape inexistentă, ceea ce duce în mod inevitabil fie la scăderea veniturilor unor categorii de personal care, în prezent, au sporuri între 50-100 % (Psihiatrie, UPU SMURD, ATI, TBC etc.), fie la scăderea dramatică a interesului personalului medical pentru secțiile grele (ATI, UPU, SMURD) sau pentru secțiile cu risc de contaminare mare (TBC, Infecțioase – HIV-SIDA, etc.) ceea ce va duce la o migrare a personalului către secții cu mai puține riscuri, plătite aproape la fel și implicit la o criză de personal în zonele “extrem de sensibile”, generând disfuncționalități imense în unități și nemulțumiri în rândul personalului medical. Trecând această limitare la ordonatorul principal de credite situația este și mai proastă (exemplu: la un consiliu județean poate avea în subordine atât spitale județene, spitate TBC, DGASPC-uri, etc) în situația în care sumele rămase sunt foate mici se poate ajunge la acordarea sporurilor doar la anumite persoane sau categorii profesionale.
Atragem atenția factorilor decidenți că în unitățile sanitare și de asistență socială condițiile de muncă nu sunt comparabile cu condițiile din celelalte sectoare bugetare motiv pentru care se impune păstrarea prevederii art. 4 din OUG 9/2017, conform căruia „sporurile și alte drepturi salariale specifice activității pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, precum și în unitățile din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie pot depăși 30% din salariul de bază”. Sporurile acordate în aceste unități sunt pentru: încordare psihică foarte ridicată, pentru condiţii deosebit de periculoase (leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, etc.), pentru condiţii periculoase sau vătămătoare etc., iar micșorarea acestora se poate face doar în situația în care aceste condiții se normalizează, ceea ce este IMPOSIBIL. Ele nu trebuiesc confundate și amestecate cu compensaţii, adaosuri, prime, premii, indemnizaţii etc.
Pentru sistemul sanitar atât asigurarea continuităţii prin linie de gardă de către medici şi alt personal de specialitate cu studii superioare, cât şi activitatea desfăşurată de personalul mediu şi auxiliar sanitar în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale, reprezintă o particularitate a sistemului sanitar.
În aceste condiții angajații din unitățile sanitare și de asistență socială vor refuza să mai lucreze ture de noapte și sarbatori legale, atata timp cat nu mai sunt platite. ATRAGEM ATENȚIA DECIDENȚILOR că în aceste unități asigurarea continuităţii activității este OBLIGATORIE.
Având în vedere atitudinea cel puţin sfidătoare a Ministrului Muncii şi a parlamentarilor faţă de solicitările noastre, ignorând în totalitate amendamentele propuse de către Federația Sanitas, amendamente prin care se încearcă eliminarea inechităților și îndreptarea unor greșeli ale legii, vom propune joi 25 mai, în Consiliul Naţional Sanitas, un plan ferm de acţiuni sindicale.
Îi asigurăm pe salariaţii din sistemul sanitar şi sistemul de asistenţă socială că nu vom renunţa la luptă până când nu vom obține:
– o ierarhizare corectă a salariilor, pe verticală, în cadrul Familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială”;
– cuprinderea tuturor categoriilor profesionale care lucrează în sănătate și asistență socială (inclusiv personalul TESA) în Anexa care reglementează salarizarea personalului din aceste domenii (Anexa II);
– includerea tuturor categoriilor profesionale din sănătate și asistență socială care au fost omise;
– eliminarea plafonului de 30% din actualul proiect al legii, nivel la care sporurile sunt limitate sau chiar desființate;
– aplicarea integrală a creșterilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, pentru toți salariații din sănătate și asistență socială.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA