Către liderii de filiale Sanitas Constanța,

Având în vedere că reprezentanții Ministrului Sănătății, inclusiv doamna Sorina Pintea Ministrul Sănătății, au transmis managerilor și șefilor de resurse umane recomandarea” ca indemnizația de hrană să fie impozitată cu 41,5 % și faptul că, din decembrie 2017 până în prezent, Ministerul de Finanțe nu a răspuns celor trei adrese trimise de Federația Sanitas prin care se solicitau clarificări privind modul de impozitare al indemnizației de hrană, vă solicitam să ne comunicați următoarele:
1. Dacă unitatea dumneavoastră a decis sau va decide în perioada următoare, trecerea la impozitarea indemnizației de hrană de la 10 % la 41,5 %. Precizăm că acest lucru poate fi făcut doar în baza unei decizii a comitetului director sau a managerului unității.
2. Dacă unitatea dumneavoastră a decis sau va decide,  în perioada următoare să recupereze diferența de contribuții de la 10 % la 41,5 % pentru lunile ianuarie-aprilie 2018. Având în vedere că acești bani sunt considerați „foloase necuvenite” acordate salariaților, se pot recupera prin înțelegere amiabilă cu salariații sau în instanță. Precizăm că această reținere poate fi pusă în aplicare doar în conformitate cu prevederile codului muncii, art. 169, alin. (2)Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.Excludem varianta ca salariații, membrii ai sindicatului Sanitas Constanța, să accepte pe cale amiabilă returnarea acestor sume în baza unor opinii” ale guvernanților sau ale ANAF-ului.
Sindicatul Sanitas Constanța îi va reprezenta în instanță pe toți membrii săi prejudiciați de aceste decizii.
În susținerea celor afirmate redăm prevederile din Legea nr. 227/2015, Codul Fiscal, care reglementează impozitarea indemnizației de hrană:

Art. 76, alin. (4),,Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit„:
,,b) Drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare.”

Norme metodologice:

,,(13) În sensul prevederilor art. 76, alin. (4), litera b) din Codul Fiscal, în categoria drepturilor de hrană acordate de angajatori angajaților, potrivit legii, se cuprind:
d) Alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocația de hrană zilnică pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave; alocația zilnică de hrană pentru consumurile colective din unitațile bugetare și din regiile autonome societațile cu specific deosebit; alocația de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocația de hrana pentru consumurile colective din unitațile sanitare publice și altele asemenea.”
Având în vedere cele enumerate mai sus, în opinia noastră indemnizația de hrană face parte din drepturile de hrană care sunt scutite de impozit pe venit, deci și de celelalte contribuții salariale.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA