Chiar dacă Legea 153/2017 prevede la articolul 18 că Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată”, existând astfel obligația legală ca indemnizația de hrană să fie acordată tuturor angajaților din sănătate și asistență socială, prin aprobarea proiectului de de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, apărut în media, acest lucru nu se va întâmpla. Se va menține discriminarea între salariații din aceeași familie ocupațională „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ” și vom avea în continuare salariați care vor avea indemnizația de hrană și salariați care „vor beneficia doar de promisiuni„.
Conform proiectului de ordonanță de urgență – „art. 8 –(1) În anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici premii şi indemnizaţia de hrană și indemnizația de vacanță reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prin excepție de la alin. (1), pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2018 de indemnizaţia de hrană, se acordă indemnizația de hrană și în anul 2019 în cuantumul lunar stabilit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.”
De asemenea Guvernul intenționează să modifice și Legea nr. 227/2015 pentru fiscalizarea completă (contribuții și impozit) a indemnizației de hrană și implicit scăderea valorii nete a acestora cu 41,5 %, în condițiile în care această indemnizație de hrană a fost întrodusă pentru a înlocui tichetele de masă iar angajamentele asumate de Guvern nu prevedeau pierderi pentru salariați.
Având în vedere perspectiva negativă şi impactul dezastruos al aplicării acestei ordonanțe de urgență și faptul că până la această dată guvernanții nu au garantat respectarea angajamentelor asumate, solicităm Federației Sanitas să ceară Guvernului României garanții că indemnizația de hrană să fie acordată tuturor angajaților din sănătate și asistență socială, iar impozitarea să fie făcută cu maxim 10%.
Atragem atenția factorilor de decizie că această discriminare, creează o tensiune socială enormă, duce inevitabil la reluarea protestelor și la erodarea continuă a încrederii în această reformă salarială care sperăm că a fost gândită să aducă stabilitatea în sistemul sanitar românesc.
Suntem pregătiți să uzăm de toate mijloacele sindicale legale avute la dispoziție PENTRU A APĂRA DREPTURILE MEMBRILOR DE SINDICAT, așa cum am făcut-o și până acum.

Împreună suntem mai puternici!
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța