Înainte de apariția Legii cadru nr 153/2017, salarizarea se făcea în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 115/24.11.2004 aprobată prin Legea nr. 125/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru o mai mare vizibilitate a inechităților pe care le-a generat Legea 153/2017 am raportat fiecare salariu, pentru fiecare funcție la cel mai mic salariu din grilă, al muncitorului necalificat, atât pentru Legea 125/2005 (cu albastru) cât și pentru Legea 153/2017 (cu rosu).
În diagramă putem observa că Legea 153/2017 (cu rosu) a distorsionat întregul sistem de salarizare, prin aducerea la valori apropiate a tuturor funcțiilor, cu excepția salariului medicului, fără a se ține cont de nivelul studiilor, de complexitatea muncii prestate și nici de principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu (principii care stau la baza legii salarizării), prin:

–       Scăderea nivelului salarial pentru categoriile din prima parte a grilei
–       Creșterea salariilor pentru categoriile din partea a doua a grilei

fapt care a determinat suprapuneri de salarii.
Motiv pentru care propunem desființarea tuturor facultăților și școlilor postliceale din România și întocmirea unei singure fișe de post pentru toți salariații, pentru că oricum toți avem cam aceleași salarii.