Concediul de odihnă suplimentar pentru condiții de muncă și zilele de fidelitate pentru vechimea în aceeași unitate au constituit obiectul unor negocieri dure între Federația Sanitas și Ministerul Sănătății.
Disputa a plecat de la intenția Ministerului Sănătății de a scoate din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de sector de activitate zilele de fidelitate acordate salariaților pentru vechimea în aceeași unitate și de a reduce numărul zilelor de concediu de odihnă suplimentar acordat pentru condiții de muncă.

Ministerul Sănătații a invocat ca și în cazul concediului de odihnă același act normativ (H.G. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare) și a încercat să se folosească de legislația ambiguă și încâlcită existentă în acest domeniu pentru a reduce sau desființa drepturi câștigate anterior.

Deși Codul Muncii prevede clar concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare pentru salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase (…) stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil, adică NEGOCIAT ÎNTRE PĂRȚI, echipa Ministerului Sănătăţii a intenționat să elimine din CCM zilele de concediu aferente condiţiilor de muncă opinând că acestea nu pot fi stabilite prin negociere cu partenerii sociali, ci doar aprobate prin act unilateral de către Ministerul Sănătăţii (cu aviz de la Ministerul Muncii) sau de către consiliile judeţene sau locale pentru unităţile subordonate acestora. Mai mult decât atât, Ministerul Sănătății refuza introducerea unor categorii de salariaţi în rândul celor care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar și intenționa să elimine și zilele de concediu de odihnă aferent vechimii în aceeși unitate (zilele de fidelitate).
Argumentele doamnei ministru Sorina Pintea au fost că pentru condițiile de muncă, personalul medical primește sporuri și a subliniat că atât timp cât concediul suplimentar este cuantificabil reprezintă plată, iar MS nu poate negocia această plată în acest moment. “Zilele de concediu sunt considerate plată în natură. Noi am încercat să facem o modificare legislativă să punem din start în plus în legislație aceste zile, dar pentru că sunt cu influențe financiare va trebui să avem alte discuții, cu Ministerul Finanțelor”, a spus Sorina Pintea.

Ministerul Sănătății a urmarit practic reducerea drastică a concediului de odihnă, a concediului de odihnă suplimentar acordat pentru salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase (…), eliminarea zilelor de fidelitate și scoaterea sindicatelor de la masa negocierii acestor drepturi.  Se dorea ca acordarea acestor drepturi să fie lăsată la latitudinea Ministerului Sănătății, a autorităților locale sau a angajatorilor. A fost testată, în opinia noastră, unitatea și forța sindicală, nu am cedat și până la final a fost semnat un contract colectiv de muncă care oferă stabilitate în sector.

Comparativ cu ultimul Contract Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de sector sanitar, în noul CCM sunt câteva modificări pe care le redăm mai jos.
Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:
g) Staţii de colectare şi neutralizare a deşeurilor periculoase
8. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în secţii şi compartimente, cu paturi de chirurgie
Se acordă 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:
8. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în blocul operator, blocul de naşteri/săli de naşteri, neonatologie, laboratoare de radioterapie, în secţii/compartimente de neurologie, neurochirurgie.
9. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, punctele de transfuzii din spital, centrele de transfuzie sanguină regionale/judeţene şi al municipiului Bucureşti, în laboratoarele de cardiologie şi radiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, unităţi de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgenţe neurovasculare, genetică medicală, unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC).
Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:
2. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, transplant de organe, secţii/compartimente pentru arşi, centru pentru arşi.
4. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în secţii şi compartimente de ATI, de terapie intensivă şi de terapie acută, şi care lucrează în activitatea de anestezie, hemodializă, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii.
5. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează, în asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor (UPU – SMURD, UPU, CPU) precum şi operatorii-registratorii de urgenţă

În atașament puteți lectura ANEXA NR. 6 la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate – Numărul de zile de concediu de odihnă suplimentar pe locuri de muncă şi în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii

Referitor la zilele de concediu de odihnă acordate pentru vechimea în aceeași unitate, CCM –ul prevede:
(4) Concediile de odihnă de la alin. (3) pct. b) c) d) e) i) se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeași unitate. Beneficiază de vechime în aceeași unitate și salariații trecuți de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispozițiilor legale.

Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate sunt minime și obligatorii pentru angajatori. În funcție de specificul fiecărei unități avem negociate și vom negocia în continuare drepturi suplimentare.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *